Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2015

mowieelo
Reposted fromgruetze gruetze viatavorite tavorite
mowieelo
6307 fc1b 500
Reposted fromsexandviolence sexandviolence vianikotyna nikotyna
Sponsored post
feedback2020-admin
 
 
Reposted byckisbacksternenglueckverdantforcerunkensteinMrCoffesucznikrudgierdsunakoniedonaprawieniawildhorses
mowieelo
7654 777e 500
Reposted fromsexandviolence sexandviolence vianikotyna nikotyna
mowieelo
6175 e7ed 500
Reposted fromobcyastronom obcyastronom vianikotyna nikotyna
mowieelo
1269 ce8e
Reposted fromindependentxoxo independentxoxo vianikotyna nikotyna
7968 9490
Reposted fromtwice twice vianikotyna nikotyna
9743 30e6 500
mowieelo
3232 e7ca
Reposted fromimradioactive imradioactive viacountingme countingme
mowieelo
0079 1249
Reposted fromcalifornia-love california-love vianikotyna nikotyna
mowieelo
Reposted fromoski oski vianikotyna nikotyna
8794 449d 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianikotyna nikotyna
2961 d68c
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianikotyna nikotyna
mowieelo
Męskość kojarzy mi się przede wszystkim z pewną siłą. Nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o pewną siłę i umiejętność podejmowania decyzji. (...) Męskość to również opiekuńczość, umiejętność zapewniania komuś innemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem facet jest męski, kiedy kobieta może się czuć przy nim bezpieczna
— J. L. Wiśniewski, D. Wellman "Arytmia uczuć"
Reposted fromperseweracje perseweracje viacountingme countingme
mowieelo
2451 27bc
Reposted fromwallofsalt wallofsalt vianikotyna nikotyna
mowieelo
Ona nie potrafiła zostać, ja nie potrafiłem jej zatrzymać, obydwoje byliśmy równo porąbani i dźwigaliśmy nadbagaż przeszłości.
— Cora Carmack
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty
8767 7cc7
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viacountingme countingme
mowieelo
7635 ece6
Reposted fromchceuciec chceuciec vianikotyna nikotyna
3833 f072 500
Reposted fromtwice twice vianikotyna nikotyna
9132 242c 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...